مناقصه / مزایده


شرکت صنعتی و معدنی آریاناران در نظر دارد فعالیت آتشباری خود را در معدن مس
دره زار متعلق به مجتمع مس سرچشمه رفسنجان را به شرح ذیل به پیمانکاران دارای
صلاحیت و گواهی اجرای موضوع واگذار نماید.
1 – موضوع: مناقصه آتشباری دره زار متعلق به مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
2 – میزان قرارداد: چهار میلیون مترمکعب در سال
3 – تاریخ شروع: بلافاصله بعد از اعلام برنده مناقصه ،

4 – مدت قرارداد:یکسال
5 – خدمات مورد نظر شامل الف: قبول مسئولیت ب:کلیه خدمات تحویل از انبار مواد ناریه
معدن مس سرچشمه تا تحویل مواد ج: عملیات آتشکاری،د: سایر مواد الزم و توضیح
اینکه کلیه موارد مربوط به نیروی انسانی برعهده پیمانکار می باشد از متقاضیان محترم
دعوت به عمل می آید پس از هماهنگی نسبت به بازدید از محل پروژه و دریافت اسناد و
تحویل آن ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی به آدرس کرمان – رفسنجان – شهرک
مس سرچشمه خیابان نسترن 5 پالک 14 شرکت صنعتی و معدنی آریاناران مراجعه
نمایید. تلفن 03434312661 شماره همراه۰۹۱۴۰۵۰۱۵۰۴
اسناد مناقصه
:

https://arianaran.com/wp-content/uploads/2024/06/اسناد-مناقصه232323.pdf

فرم پیشنهاد قیمت :

https://arianaran.com/wp-content/uploads/2024/06/فرم-پیشنهاد-قیمت.pdf

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code