پروژه محور رفسنجان ، سرچشمه ، خاتون آباد

بهسازي و روكش آسفالت محور رفسنجان – سرچشمه – خاتون آباد

اين پروژه شامل دو بخش اصلي روكش آسفالت محور رفسنجان – سرچشمه – خاتون آباد و روكش آسفالت محدوده هاي داخل شهرك مي باشد كه با وجود سرما و بارش برف و باران فعاليت هاي اين پروژه در زمان و كيفيت مورد قبول كارفرما به انجام رسيد .