پروژه ها

پروژه ساخت سد رسوبگیر و آبگیر میدوک

پروژه ساخت سد رسوبگیر و آبگیر میدوک از سال 1380 آغاز و در سال 1385 با تکمیل فاز اول سد رسوبگیر و ساخت تمامی سد آبگیر به پایان رسید .

 

 

اهم فعالیتهای انجام شده به شرح ذیل می باشد:
  • ساخت جاده دسترسی به سد آبگیر با طول 6200 متر
  • ساخت جاده دسترسی به  تاج سد رسوبگیر به طول 1200 متر
  • اجرای فاز اول سد رسوبگیر با ارتفاع تاج 62 متر و طول یک کیلومتر
  • اجرای سد آبگیر به عنوان اولین سد هسته ای آسفالتی ایران با ارتفاع تاج 40 متر و طول نهایی 180 متر و عرض نهایی 8 متر
  • اجرای کانال  بتنی سد رسوبگیر با طول 184متر
  • اجرای خط لوله پلی اتیلن دسترسی سرریز آب سد رسوبگیر با طول 402 متر و قطر 800 میلی متر برای اولین بار در ایران
 

 

 

 

TOP