پروژه ها

تامین ماشین آلات معدنی و ارایه خدمات مورد نیاز محدوده دره گرگی

اين پروژه شامل فعاليت هاي خدمات ماشين آلاتي در دو بخش اصلي ، تامين مصالح مورد نياز سنگ شكن و سرند مصالح و بارگيري - حمل و دپوي مصالح زير سرندي مي باشد .

 

 

فعالیت های انجام شده
  • شماره قرارداد : 3573
  • کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
  • مبلغ اولیه قرارداد :  ( سال اول ) 2،568،000،000 ریال
  • پیشرفت پروژه : پروژه خدماتی می باشد.
  • تاریخ شروع : 1387/1/23
  • تاريخ پايان :1390/1/23
 

 

TOP