پروژه ها

پروژه معدن

پروژه معدن در واقع قرارداد 3172 شرکت ملی صنایع مس ایران با شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه می باشد در ابتداي امر از طرف شركت سرمايه گذاري تحت قرارداد شماره 4005 به مبلغ 31،160،918،165 ريال به اين شركت واگذار گرديد و پس از اتمام اين قرارداد ، اجرای اين پروژه از تير ماه سال 1387 مستقيما از طرف شركت مس به شرکت صنعتی ، معدنی آریا ناران واگذار گرديد .

 

 

فعالیت های انجام شده
 • موضوع قرارداد : استخراج سنگ مس و باطله برداری در معدن مجتمع مس سرچشمه
 • حجم قرارداد ( سال دوم با لحاظ 25% افزايش )  :    3،068،000   متر مکعب در سال 1387
 • سقف قرارداد ( سال دوم با لحاظ 25% افزايش ) :    63،296،875،000 ریال
 • پیشرفت فيزيكي پروژه ( سال دوم با لحاظ 25% افزايش )   :  85% تا پایان دی ماه 1387
 • پیشرفت مالي پروژه ( سال دوم با لحاظ 25% افزايش )   :  91% تا پایان دی ماه 1387
 
تجهیزات مشغول در پروژه :
 • خرید دامپتراکهای بلاز 135 تنی ( مرحله اول )
  شرکت آریاناران تعداد هشت دستگاه دامپتراک 135 تنی از شرکت زاگرس ماشین خریداری نمود که شش تای آنها در مرداد ماه و دو تای باقیمانده در مهر ماه سال 89 مشغول بکار شدند .
 • خرید شاول RH30
  شرکت آریاناران تعداد یک دستگاه شاول RH30 کار کرده خریداری نمود که در بهمن ماه  سال 89 مشغول بکار شد .
 • خرید دامپتراکهای بلاز 135 تنی ( مرحله دوم )
  شرکت آریاناران تعداد پنج دستگاه دامپتراک 135 تنی از شرکت زاگرس ماشین خریداری نمود که  دو تای آنها در آذر ماه 90 و سه  تای باقیمانده در تیر ماه سال 91 مشغول بکار شدند .
 • خرید بیلهای PC800
  شرکت آریاناران تعداد دو دستگاه بیل PC800 کوماتسو کار نکرده خریداری نمود که در بهمن ماه 1390مشغول بکار شدند .
 • خرید لودر 470
  شرکت آریاناران تعداد دو دستگاه لودر 470 کوماتسو خریداری نمود که در مرداد ماه 91 مشغول بکار شدند .
 • خرید شاول لیبهر  R994
  شرکت آریاناران تعداد یک دستگاه شاول لیبهر R994  کارکرده خریداری نمود که در مهر ماه 91 مشغول بکار شد .
 • خرید دامپتراکهای بلاز 135 تنی ( مرحله سوم )
  شرکت آریاناران تعداد چهار دستگاه دامپتراک 135 تنی از شرکت زاگرس ماشین خریداری نمود که در سه تای از آنها در اسفند ماه 91مشغول بکار شده ولی یکی از آنها بدلیل کمبود نقدینگی و عدم تامین لاستیک هنوز مونتاژنشده است .
 • خرید دامپتراکهای بلاز 135 تنی ( مرحله چهارم )
  شرکت آریاناران تعداد سه دستگاه دامپتراک 135 تنی از شرکت زاگرس ماشین خریداری نمود که هر سه آنها بدلیل کمبود نقدینگی و عدم تامین لاستیک هنوز مونتاژنشده است .
 • خرید شاول لیبهر R994 ( شماره 2 )
  شرکت آریاناران تعداد یک دستگاه شاول لیبهر R994  کارکرده خریداری نمود که در خرداد ماه 92 مشغول بکار شد .
 • خرید شاول ترکس RH120 ( شماره 2 )  شرکت آریاناران تعداد یک دستگاه شاول ترکس RH120  کارکرده خریداری نمود که در خرداد ماه 92 مشغول بکار شد .

 

TOP