پیام تبریک سال نو مدیر عامل

                                          

 

ربنا الذی اعطی کل شی خلق ثم هدی

آخرای ساله ، امسالم گذشت ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ  ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ (تولد) ،ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ (مرگ) ، ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘند ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ ، ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ ، ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ.

پروانه به خرس گفت: دوستت دارم...

خرس گفت: الان میخوام بخوابم،باشه بیدار شدم حرف میزنیم...

خرس به خواب زمستانی رفت و هیچوقت نفهمید که عمر پروانه فقط 3 روز است...

"همديگر را دوست داشته باشيم؛ شاید فردایی نباشد"..

آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن و مرده ها به فاتحه !

ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم !

به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون, ولی راحت فاتحه زنده ها را میخوانیم !

گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست!

بیائیم ساده ترین چیز رو از هم دريغ نكنيم: محبت

سال ۹۹ علی الرغم همه فراز و نشیبها گذشت ومن نمیدانم سالی که گذشت آیا یک سال از عمر ما کم شد یا یک سال به عمر ما اضافه شد ؟به هرحال گذشت !!! سالی با شروع بدکرونا  و پایان بدتر (مرگ جانسوز ودردناک همکار عزیزمان مهندس ارجمندی)برای شرکت آریاناران  ،اما تسلیم مشیت الهی هستیم ،خدارا شاکریم که با توجه به همه مشکلات مخصوصا ویروس منحوس کوید۱۹ توانستیم با درایت و رعایت دستورالعملها ،حداقل تلفات جانی نداشته باشیم. خدایا سپاسگزاریم اگرچه ضرروزیان مادی داشتیم ودر انجام رسالت اصلیمان که تولید بود عقب افتادیم اما با اعتماد به نفس و پشتکاری که در پرسنل خدوم وتلاشگر آریاناران سراغ دارم انشالله جبران مافات گردد .آنچه دیدی برقرارخود نماند وانچه هم بینی نماند برقرار.                                                   در اخر امیدوارم ایران عزیزمان در ارامش وسلامت کامل ودرسایه توجهات حضرت حق سربلندوپایدار مانده وهمچنین خانواده بزرگ صنعت ،مخصوصا صنعت مس بویژه خانواده بزرگ وفهیم شرکت آریاناران همیشه در صحت ،سلامت ونشاط بوده وبافتح قله های رفیع علم ،دانش ،فن وتخصص همچنان پیشتاز وجلودار بماند برای یکایک خانواده های عزیزپرسنل آریاناران ارزوی بهبودی،سلامتی ،نشاط وعاقبت بخیری دارم دوستدار همیشگی شما محمدخوش بین نوروز ۱۴۰۰ هجری شمسی


 

 

TOP