پیام تبریک سال نو مدیر عامل

 

خدای رحمان نوید میلاد سال نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز به خالق سپارد.

حلول سال نو و تولد دوباره طبیعت , عید فرخنده وکهن نوروز باستانی را که یادگار نیاکان و پیام آور دوستی , 

عشق و محبت , با لطافت گیاه و خرمی طبیعت , و تحول به مراحل نیکوتر و برتر است. را به تمامی عزیزان 

تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند بزرگ و سبحان برای 

شما عزیزان مسئلت میکنیم.

 

TOP