اهـم فعالیت های در حال اجـرا

اهـم فعاليت هاي در حال اجـرا

 

  • عمليات دپو ، بارگيري و ‌حمل سنگ استخراجي در معادن مس سرچشمه و دره زار به ميزان 22.4 ميليون متر مكعب به مدت 5 سال به شماره قرارداد ( 3718 ) .   تاریخ پایان 27/12/1393
  • عمليات حفاري و انفجار ، باطله برداري و استخراج ماده معدني در مجتمع مس سرچشمه به ميزان 15 ميليون متر مكعب به مدت 5 سال به شماره قرارداد  ( 4163 ) .  تاریخ پایان 01/04/1395

 

 

TOP