تبدیل شدن شرکت آریاناران به یکی از شرکت های بزرگ معدنکاری

 
  • تاریخ شروع : 08/07/1385
  • مدت انجام پروژه : 2 سال شمسی
  • احجام پروژه :  5،000،000 مترمکعب
  • تاریخ پایان پروژه :27/12/1387 ( با احتساب 25% افزایش قرارداد )
  • ناظر : امور معدن مجتمع مس سرچشمه

 

 

تبدیل شدن شرکت آریاناران به یکی از شرکت های بزرگ معدنکاری (2)

قرارداد 4163 (انجام عملیات حفاری ، انفجار ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان سه میلیون متر مکعب در مجتمع مس سرچشمه برای هر دوره یکساله)

 

  • تاریخ شروع : 01/04/1390
  • مدت انجام پروژه : 5 سال شمسی
  • احجام پروژه :  15،000،000 مترمکعب
  • تاریخ پایان پروژه :01/04/1395
  • ناظر : امور معدن مجتمع مس سرچشمه

 

 

TOP