تبدیل شدن شرکت آریاناران به یکی از شرکت های بزرگ معدنکاری (2)

قرارداد 4163 (انجام عملیات حفاری ، انفجار ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان سه میلیون متر مکعب در مجتمع مس سرچشمه برای هر دوره یکساله)

 

  • تاریخ شروع : 01/04/1390
  • مدت انجام پروژه : 5 سال شمسی
  • احجام پروژه :  15،000،000 مترمکعب
  • تاریخ پایان پروژه :01/04/1395
  • ناظر : امور معدن مجتمع مس سرچشمه

 

 

 

1-    شروع به کار پروژه  

با توجه به مشترک بودن محدوده کاری این قرارداد با قرارداد 3718 و مشترک بودن جبهه های کاری مقرر گردید چهار ماه بعنوان دوره تجهیز برای این قرارداد در نظر گرفته شود و تاریخ شروع بکار این قرارداد از 01/08/1390 اعلام گردید.

 

 

TOP