پروژه ها

اجرای کانالهای زهکشی و آسفالت محوطه مثلثی ریل راه آهن

اين پروژه شامل عمليات خاكي و بنايي سنگي و همچنين زير سازي و آسفالت محدوده ميباشد كه بخش زيادي از عمليات خاكي و محوطه سازي آن انجام شده است.

 

 

فعالیت های انجام شده
  • شماره قرارداد : 3679
  • کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
  • مبلغ اولیه قرارداد : 3,216,000,000ریال
  • پیشرفت پروژه : 41%
  • تاریخ شروع : 1387/8/20
  • تاريخ پايان : 1388/5/20
 
 

 

 

TOP