پروژه ها

بهسازي و روكش آسفالت محور رفسنجان – سرچشمه – خاتون آباد

اين پروژه شامل دو بخش اصلي روكش آسفالت محور رفسنجان – سرچشمه – خاتون آباد و روكش آسفالت محدوده هاي داخل شهرك مي باشد كه با وجود سرما و بارش برف و باران فعاليت هاي اين پروژه در زمان و كيفيت مورد قبول كارفرما به انجام رسيد .

 

 

فعالیت های انجام شده
  • شماره قرارداد : 1440
  • کارفرما : شهرداري مس سرچشمه
  • مبلغ اولیه قرارداد : 15,000,000,000ریال
  • پیشرفت پروژه : 100%
  • تاریخ شروع : 1387/3/13  
  • تاريخ پايان :1387/9/15
 

 

TOP